אף מידע באתר לא נשמר בשרת! אם ברצונכם לשמור את התלמיד שהוספתם, יש להשתמש בגבוי אבחונים לקובץ בלוח הבקרה.

אין תלמידים להצגה. אפשר להוסיף תלמיד ידנית או מקובץ דרך לוח הבקרה.

ציון מנורמל לגיל: {{student.result}}
ציון SS: {{student.result}}

{{student.calc_raw_error}}